Annonce

Eredan iTCG forums move. You can find them at this adress: http://forums.eredan.com/index.php.

Eredan GT forums stay here, the same for the old Eredan iTCG forums who pass in read only.

Les forums d'Eredan iTCG ont déménagés. Retrouvez-les à cette adresse : http://forums.eredan.com/index.php.

Les forums d'Eredan GT restent ici, ainsi que les anciens forums d'Eredan iTCG qui y seront toujours en lecture seule.

#1 24-08-2011 09:28:23

Alp
Staff Feerik
Lieu : izmir
Inscription : 22-04-2011
Messages : 56
Site Web

24 Ağustos : Canlı hançer

Burada önemli olan sizin görüş ve tespitleriniz olacak. İstediğiniz kadar yazı gönderebilir ve sohbet edebilirsiniz. Böylece olumlu tespit ve tavsiyelerinizle diğer oyuncuların görüş açılarını genişletebilirsiniz.

Canlı hançer : +2 Saldırı.

Aktifleştirme : +2 Hayat puanı.

İki eli kullanma. Sürekli. Karşılaşma sonunda aktifleşir.


Size göre,

Güçlü yanları :

Zayıf yanları :

Destede kullanımı :


Menfaat için el etek öpmeyeceksin !


Hors ligne

#2 19-09-2012 20:03:41

miketmlt
Banni(e)
Inscription : 15-09-2012
Messages : 18

Hors ligne

Pied de page des forums