Annonce

Eredan iTCG forums move. You can find them at this adress: http://forums.eredan.com/index.php.

Eredan GT forums stay here, the same for the old Eredan iTCG forums who pass in read only.

Les forums d'Eredan iTCG ont déménagés. Retrouvez-les à cette adresse : http://forums.eredan.com/index.php.

Les forums d'Eredan GT restent ici, ainsi que les anciens forums d'Eredan iTCG qui y seront toujours en lecture seule.

#1 17-05-2011 16:23:18

Alp
Staff Feerik
Lieu : izmir
Inscription : 22-04-2011
Messages : 56
Site Web

iTCg : Düzeltilen hatalar

Daha önceden bildiğiniz gibi, forumda hatalar bölümü açmıştık.

Artık, bu bölümdeki güncellemeleri hafta bir haber olarak yayınlayacağız :

Dimizar'ın yararlandığı ve rakibinin eklediği kartlardan hasar almaması problemi çözüldü.
Günlük görevler normal olarak çalışmaya devam ediyor.
Durdurma rakiplerine karşı etkisini gösteriyor.
Akıl hapsi her zamankinden daha da etkili.
Kötüleşme kartının ve kolektör versiyonlarının hasar azaltma etkileri düzeltildi.
Sihirli zehir artık gerektiği gibi sadece üç tur takılı kalıyor.
Zazen gerekli tur sayısı etkisini gösteriyor.
Anryena, Taaaaaavşan gibi kartları, Merhametsiz asa taşıdığı zaman zincirleme oynayamıyor.
Öncesinde büyü bile oynanmış olsa, Büyülenmiş kartı yeniden gerektiği gibi çalışıyor.
Amacına ulaşmak kartı üstünde yazdığı gibi nadir ve Kolektör.
Günlük görevler ödülleri yeniden oyuncuların koleksiyonunda görünüyor.
Aydınlanma kartı diğer kartların kopyasını çıkarmıyor.
Sakarlık kartı Araknafobia'nın yere gitmesini sağlamıyor.
Elo ödüllerini artık gereken puana ulaşır ulaşmaz kazanabilirsiniz.
Son güncelleme esnasında, "foil" kartlarının veri tabanında çok yer tutmasını engellemek için çalışmalar yapmıştık.
Bu çalışmaya "Hayran kartları"nı da dahil ettik, ikon ve kartların grup fon resimlerini artık görebilirsiniz.
Hepinize iyi oyunlar !


Menfaat için el etek öpmeyeceksin !


Hors ligne

Pied de page des forums